Przerwanie wyścigu Formuły 1

www.michalowianka.com.pl

W pewnych przypadkach możliwe jest przerwanie wyścigów Formuły 1. Taką decyzję może podjąć dyrektor wyścigu wybrany z ramienia Fédération Internationale de l’Automobile.

Przerwanie wyścigu jest konieczne wtedy, gdy jego kontynuacja zagraża bezpieczeństwu, bądź życiu kierowców, jak również wtedy, kiedy tor zostanie zablokowany. Przerwanie wyścigu symbolizują czerwone flagi, rozwieszone wokół całego toru.

Złe warunki pogodowe nie zawsze muszą być przyczyną przerwania wyścigu. Jednak w przypadku, gdy warunki pogodowe są na tyle ryzykowne, że mogą zagrażać bezpieczeństwu, dyrektor wyścigu może podjąć decyzję o wprowadzeniu samochodu bezpieczeństwa, lub o przerwaniu wyścigu.

W przypadku przerwania wyścigu istotną rolę odgrywa ilość przejechanych okrążeń przez lidera. Jeśli przejechał on mniej niż dwa okrążenia, start wyścigu zostaje anulowany.

Jeśli lider przejechał więcej niż dwa okrążenia, ale mniej niż 75% trasy wyścigu, klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie wyników za ostatnie okrążenie. Jeśli lider przejechał więcej niż 75% długości wyścigu, wyścig zostaje uznany za zakończony.