Wielu rodziców bardzo chętnie podjęłoby decyzję o wysłaniu dziecka na kolonię. Nic dziwnego, szczególnie w sytuacji, gdy stają przed obliczem typowego, wakacyjnego problemu:

Pierwsze wyjazdy na kolonie to także całkiem nowe doświadczenia. Wiele z nich, bardzo ważnych dla rozwoju dziecka, dotyczy relacji, jakie zawiązują się w grupie rówieśniczej. Istnieje spora szansa na to,